Aurora Forlag tar gjerne i mot manus. Ønsker du å få ditt manus vurdert, send det til oss på e-post murvold@auroradm.no. Sender du manuset digitalt må det være som word-dokument eller pdf. Du kan også sende manus per papir og post til Aurora Design & Media/Aurora Forlag, Stordalsveien 1, 7170 Åfjord. Legg ved en presentasjon om deg selv, og husk å merke manuskript og eventuelle vedlegg med navn, adresse, e-post og telefonnummer.

Vi kan ikke returnere tilsendte manus, send kopi. Vi vil vurdere det du har skrevet, og gi deg skriftlig svar. Behandlingstiden for innsendte manuskript er 6–8 uker.